Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag. oec.
688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

Sažetak

Nezakonito izgrađenom zgradom sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Obveznik može izvršiti uvid u zaduženja te zaprimljene uplate putem poveznice https://kastav.otvorenigrad.hr/ i odabirom kartice naziva „Financijske kartice“.

VAŽNA NAPOMENA: Po izvršenoj prijavi, podaci će obvezniku biti dostupni nakon 24 sata.  

Za detaljne informacije pogledati povezane dokumente.

Povezani dokumenti:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ br. 98/12, 139/14)

Skip to content