Gradsko vijeće

Članovi Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2021-2025. godina

Ime i prezime Kontakt Pozicija
Mirela Smojver mirelasmojver@gmail.com Predsjednica gradskog vijeća
Vjekoslav Rubeša v.rubesa@gmail.com Potpredsjednik gradskog vijeća
David Marot marotdavid1@gmail.com Potpredsjednik gradskog vijeća
Stanko Vučetič stankovucetic@yahoo.com Član gradskog vijeća
Željko Rolih zeljko.rolih@gmail.com Član gradskog vijeća
Renato Jelovica renatojelovica112@gmail.com Članica gradskog vijeća
Paola Car paola.car89@gmail.com Članica gradskog vijeća
Ivana Cetina vidrica27@yahoo.co.uk Članica gradskog vijeća
Borna Buzarinov borna.buzarinov@gmail.com Član gradskog vijeća
Leon Kunišek leon.kunisek@kastav.hr Član gradskog vijeća
Irena Kukurin Barić castua@hotmail.it Članica gradskog vijeća
Irena Šarlija irena.sarlija@gmail.com Članica gradskog vijeća
Marko Brašnić marko.brasnic@gmail.com Član gradskog vijeća
Marin Rančić loza73@gmail.com Član gradskog vijeća
jurcicdavor@gmail.com Član gradskog vijeća

Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću Grada Kastva

Stranka Broj mjesta
Koalicija SDP-PGS 8 mjesta
AKCIJA MLADIH – AM 5 mjesta
Koalicija HDZ-HSP-HDS 2 mjesta

Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno a najmanje jednom u tri mjeseca.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se članovima Vijeća deset dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Sjednice vijeća su javne. Nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i aktima Grada Kastva.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

O radu Vijeća javnost se obavještava objavom na web stranicama Grada, te objavljivanjem potrebnih akata Vijeća u službenom glasilu.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.

Vezane objave


Materijali za nadolazeću sjednicu dostupni su na portalu e-Sjednica: https://sjednice.kastav.hr/

Zvučni zapisi sjednica

Tonski zapisi sjednica

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

Službene objave

Skip to content