Gradsko vijeće

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2017. — 2021. godine.

Ime i prezime Kontakt Pozicija
Zemir Delić zemir.delic@kastav.hr Predsjednik gradskog vijeća
Mirela Smojver mirelasmojver@gmail.com Potpredsjednica gradskog vijeća
Hrvoje Perić hrvoje.peric@kastav.hr Potpredsjednik gradskog vijeća
Arsen Jardas arsen.jardas@modern-line.hr Član gradskog vijeća
David Marot marotdavid1@gmail.com Član gradskog vijeća
Mirella Mladin mirella.mladin@gmail.com Članica gradskog vijeća
Šehrizad Begić seki.begic@gmail.com Član gradskog vijeća
Stanko Vučetić stankovucetic@yahoo.com Član gradskog vijeća
Sanjin Rubeša sanjin.rubesa@gmail.com Član gradskog vijeća
Ana Saršon ana.perisic33@gmail.com Članica gradskog vijeća
Davor Jurčić jurcicdavor@gmail.com Član gradskog vijeća
Vjekoslav Rubeša v.rubesa@gmail.com Član gradskog vijeća
Marin Rančić marin.rancic@kastav.hr Član gradskog vijeća
Melita Bratović melita_dukic@yahoo.com Članica gradskog vijeća
Davorin Šimunović davorin.simunovic@gmail.com Član gradskog vijeća
Josip Gabrić josip.gabric@kastav.hr Član gradskog vijeća
Irena Kukurin Barić uskoro informacija Članica gradskog vijeća

Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću Grada Kastva

Stranka Broj mjesta
Koalicija: SDP-PGS-IDS-HNS-ARS-HSU-HSS 8 mjesta
AKCIJA MLADIH – AM 4 mjesta
Koalicija: HDZ-HDS-HSP-HSLS 4 mjesta
NARODNA STRANKA – REFORMISTI 1 mjesto

Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno a najmanje jednom u tri mjeseca.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se članovima Vijeća deset dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Sjednice vijeća su javne. Nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i aktima Grada Kastva.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

O radu Vijeća javnost se obavještava objavom na web stranicama Grada, te objavljivanjem potrebnih akata Vijeća u službenom glasilu.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.

Vezane objave


Materijali za nadolazeću sjednicu dostupni su na portalu e-Sjednica: https://sjednice.kastav.hr/

Zvučni zapisi sjednica

Službene objave

Skip to content