Gospodarenje otpadom

Glomazni otpad

Prikupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu do 3 m³ jednom godišnje

Poštovani sugrađani,
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21 ) davatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Stoga se obavještavaju svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji je kućanstvo, da jednom godišnje ostvaruju pravo na preuzimanje glomaznog otpada u količini do 3 m³ na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.
Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kastva je Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.

Što je glomazni otpad ?

Glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 07, i kojeg je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21 ) zabranjeno odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika.

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/2015) definira popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim komunalnim otpadom:

– KUPAONSKA OPREMA – kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša i crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo.

– STVARI ZA DJECU – krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete.

– PODNE OBLOGE – tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.

– NAMJEŠTAJ – ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade.

– KUHINJSKA OPREMA – kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank.

– VRTNA OPREMA – ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj.

– OSTALI GLOMAZNI OTPAD – rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja.

Što nije glomazni otpad?

Glomaznim otpadom iz kućanstava NE SMATRA SE :

– GRAĐEVINSKI OTPAD – beton, opeka, crijep, pločice, keramika, gipsane ploče, šuta i drugo
– ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD – veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke, oprema za razonodu i sportska oprema, medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda), instrumenti za praćenje i kontrolu, automatski samoposlužni uređaji
– OTPADNE GUME
– OTPADNA VOZILA
– OPASNI OTPAD – stare baterije, lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu bilja, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ostaci lužina, kiselina, boja, lakova, otapala, sredstva za skidanje hrđe, boje ili laka, sredstva za zaštitu drva, akumulatori, uljni filtri, termometri sa živom, antifriz, boce pod tlakom, ljepila, fotokemikalije, mineralnih ulja i drugo
– OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST – građevinski materijali od azbesta
– AMBALAŽNI OTPAD – ambalaža od papira kartona, metala, plastike, stakla, drva i dr.
Otpad koji se ne smatra glomaznim otpadom iz kućanstva sakuplja se i zbrinjava putem ovlaštenih sakupljača ili koncesionara.

Naručivanje odvoza glomaznog otpada?

Potrebu odvoza glomaznog otpada s područja Grada Kastva korisnici prijavljuju ispunjavanjem zahtjeva (obrasca) za odvoz glomaznog otpada pri čemu se obavezno daju slijedeći podaci:

 • točna adresa (lokacija) s koje se odvozi glomazni otpad
 • prezime i ime vlasnika građevine (korisnika) na toj lokaciji
 • šifru korisnika (nalazi se na računu)
 • kontakt telefon (e-mail adresa) na koji će se povratno javiti točan datum preuzimanja
 • okvirnu količinu i sadržaj glomaznog otpada

Popunjeni zahtjev (obrazac) dostavlja se:

 • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
 • ili poštom na adresu KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka
 • ili osobno u KD Čistoća, u šalter sali, Dolac 14

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunite traženim podacima i spremite na svoje računalo.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon   (051) 629-784.

Napomena:

O točnom terminu odvoza, a koji se predviđa u roku od 15 dana od prijave, korisnici će biti obaviješteni od strane KD Čistoća d.o.o. pravovremeno nakon provjere točnosti podataka, provjere urednosti plaćanja računa i nakon izrade plana sakupljanja.

Zabranjeno je glomazni otpad iznositi na javnu površinu bez prethodnog dogovora s djelatnikom KD Čistoće, jer su za odlaganje glomaznog otpada na nepropisan način sukladno odgovarajućim Odlukama predviđene novčane kazne. Na dan odvoza glomaznog otpada korisnik ne mora biti prisutan prilikom predaje odnosno preuzimanja.

Uvjeti pri odvozu glomaznog otpada:

– Glomazni otpad mora biti uredno postavljen na planirani datum odvoza, tako da bude dostupan kamionu KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

– Otpad postaviti tako da kamion može pristupiti bočno,

– Staviti predmete gdje ih ne mogu blokirati parkirani automobili, glomazni otpad se neće pokupiti ako je na bilo koji način ometen vozilima,

– Predani glomazni otpad više od 3 m³ – naplatit će se naknada prema cjeniku Davatelja usluge,

– Radi sigurnosti posade neće skupljati predmete ispod grane drveta ili nisko viseće žice i drugih prepreka koje mogu ometati rad grajfera,

– Otpad ne smije biti postavljen na ili blizu spremnika, ograde ili zida. Ne smije se blokirati nogostup ili ulicu s predmetima,

– Po mogućnosti zajedno staviti slične vrste otpada. Na primjer – staviti metalne predmete zajedno, plastične predmete zajedno itd.,

– Odvoz se neće izvršiti ukoliko se navedene smjernice ne budu poštivale,

– Ako je dogovoren odvoz otkazan zbog vremenskih nepogoda, odvoz će biti odgođen do prvog slobodnog termina,

– U slučaju otkaza odvoza potrebno je kontaktirati tvrtku minimalno 48 sati prije odvoza.

Građevinski otpad iz svog kućanstva

Građani grada Kastva građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, mogu bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Sav građevni otpad iz kućanstva u količini većoj od navedene, kao i sav građevni otpad od pravnih subjekata moguće je zbrinuti u Građevinskom reciklažnom dvorištu na adresi Mihačeva draga 41, kojim upravlja tvrtka GRD d.o.o. Rijeka.

Sve informacije, uključujući uvjete rada i zbrinjavanja građevnog otpada dostupne su na web stranici Građevinskog reciklažnog dvorišta.

Odvojeno prikupljanje otpada

Na području Kastva uspostavljen je sustav primarne selekcije otpada, odnosno omogućavanje odvajanja otpada putem seta tipiziranih spremnika od tri posude za prikupljanje ukupno pet reciklabilnih frakcija.

Set tipiziranih spremnika uključuje spremnike ŽUTE boje za prikupljanje metala, plastike i tetra ambalaže, PLAVE boje za prikupljanje papira i kartona te NARANČASTE boje za prikupljanje stakla, a postavljeni su uz već postojeće spremnike za miješani komunalni otpad.

U ljekarnama se mogu odlagati stari lijekovi.

KD Čistoća nudi i mogućnost postave tipiziranih kartonskih kutija za odlaganje papira unutar poslovnih prostora, a zbrinjavanje otpada ostvaruje se bez naknade.

Električni i elektronički otpad

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:

pozivom na:

 • 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv sa fiksne telefonske linije) od 08-16 sati.
  unosom naloga preko web portala
 • SMS-om: 098/444110
 • e-mailom: prijava@eeotpad.com

EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE otpada obavljaju se bez naplate.

Besplatan odvoz samo velikih kućanskih aparata u Rijeci obavlja tvrtka Metis. Odvoz se može naručiti na besplatan broj telefona 0800 0051 i putem on-line obrasca na web-stranicama tvrtke Metis.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije ovlaštena je također za prikupljanje EE otpada od 1. – 10. kategorije, a kao ugovorni partner nacionalnog koncesionara za prikupljanje tvrtka Flora – VTC d.o.o. ovlašteni je skupljač EE otpada na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na poziv građana, tvrtka će besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli na zakonom propisani način. Dolazak na Vašu adresu u prosjeku 3 dana od Vašeg poziva.

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama gdje se električni i elektronički otpad može osobno predati.

EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)

Više informacija o tome što je elektronični i elektronički otpad i druge korisne informacije mogu se saznati na stranicama nacionalnog koncesionara za prikupljanje elektrootpada.

Električni i elektronički otpad moguće je samostalno predati i u reciklažna dvorišta KD Čistoće.

Električni i elektronički otpad moguće je samostalno predati i u reciklažna dvorišta KD Čistoće.

Otpad koji sadrži azbest

Preuzimanje i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova sa zgrada na području Grada Kastva u 2022. godini – “KASTAV BEZ AZBESTA”.

Predmet javnog poziva je sufinanciranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova sa zgrada na području Grada Kastva u 2022. godini – “KASTAV BEZ AZBESTA”.

Pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova može ostvariti fizička osoba, vlasnik/suvlasnik zgrade koja se nalazi na području Grada Kastva. Prijave na Javni poziv mogu se predati do 28. listopada 2022. godine

JAVNI POZIV – PROGRAM PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA AZBESTNOG KROVNOG POKROVA-2022

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prilog 1 – PRIJAVNI OBRAZAC

Prilog 2 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH UVJETA JAVNOG POZIVA

Prilog 3 – SUGLASNOST SUVLASNIKA ZA PROGRAM PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA AZBESTNOG KROVNOG POKROVA

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Građanin koji primijeti da je krupni otpad ostavljen pored baje za komunalni otpad, odnosno bačen u prirodu ili ostavljen na neko drugo mjesto koje nije predviđeno za odlaganje otpada, o tome može obavijestiti komunalni odjel na email: komunalno@kastav.hr .

Ako ima saznanja o tome, može obavijestiti o osobi ili registraciji vozila kojim je nelegalni otpad dovezen.

Skip to content