Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja
  • održavanje čistoće javnih površina
  • ​održavanje javne rasvjete.

Uslužne komunalne djelatnosti:

  • usluge ukopa pokojnika
  • dimnjačarske usluge
Skip to content