Komunalne informacije

Čišćenje septičkih i sabirnih jama

Uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Kastva obavlja isporučitelj vodne usluge KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Privremeno zbrinute otpadne vode u sabirnim jamama i malim sanitarnih uređajima – septičkim jamama praznit će se i odvoziti te zbrinuti na uređaju za pročišćavanje na zahtjev korisnika, u odgovarajućim vremenskim razmacima tijekom godine, u terminima predviđenim planom čišćenja koji će korisniku najviše odgovarati.

Plan čišćenja septičkih i sabirnih jama za područje Grada Kastva bit će dostupan na internetskim stranicama:
http://www.kdvik-rijeka.hr/otpadna_voda/odvodnja/ciscenje_septicke_i_sabirne_jame

NOVA CIJENA I OBRAČUN USLUGE OD 1. TRAVNJA 2019. GODINE

1. Korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama više se neće obračunavati po metru kubnom (m3) crpljenog sadržaja, već će im se obračunavati mjesečno, kao da se korisniku usluga pruža putem priključka na javnu kanalizaciju (sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda).

Za ovu uslugu više se neće izdavati zaseban račun prema kubiku crpljenog sadržaja iz septičke i sabirne jame već će umjesto toga korisnicima na računu za vodne usluge biti iskazana i fiksna i varijabilna cijena javne odvodnje uz dosadašnju fiksnu i varijabilnu cijenu javne vodoopskrbe te pripadajuće naknade.

2. Korisnici čije nekretnine NISU priključene niti na sustav javne vodoopskrbe, niti na sustav javne odvodnje i svoje otpadne vode zbrinjavaju u septičkim i sabirnim jamama, cijena usluge iznosi 76,00 kuna po metru kubnom (m³) crpljenog sadržaja bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 85,88 kuna po metru kubnom (m³) crpljenog sadržaja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Usluga se obračunava i naplaćuje po stvarno izvršenoj usluzi, na temelju količine crpljene otpadne vode. Cijena je ista za sve kategorije korisnika.

3. Podnositelj zahtjeva – korisnik plaća dodatnu cijenu ukoliko traži interventno pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena. Cijena izlaska na interventno pružanje ove usluge iznosi 200,00 kuna po turi, odnosno 250,00 kuna po turi s obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Cijena je ista za sve kategorije korisnika.

Interventno pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena na zahtjev korisnika obračunava se i naplaćuje po izvršenoj usluzi.

RADNO VRIJEME:

Redovno radno vrijeme pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama:

– Od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 21:00 sati.

– Praznicima i nedjeljom se usluga ne pruža, osim interventno uz naplatu od 250,00 kn (uključen PDV)

Vozni red autobusa

Linije 18, 18B, 18C

18: Rijeka — Spinčići — Kastav — Brnčići — Viškovo
18B: Rijeka — Rešetari — Kastav
18C: Kastav — Spinčići — Rubeši — Rešetari — Kastav

Linija 37

37: Opatija – Pobri – Matulji – Kastav

Vozni red 2020

Bez struje/vode

Provjera isključenja struje

HEP ODS d.o.o. Rijeka i Opatija
http://www.hep.hr/ods/dp/nestanak.aspx?dp=rijeka

Provjera isključenja vode

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
http://www.ri-info.net/Radovi.aspx

Vezane objave

Imam prijedlog!

Imam prijedlog!

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada te mjesni odbori s područja Grada Kastva na podnošenje prijedloga...