Gradska uprava

Opće informacije

Adresa: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, HR – 51215 KASTAV
OIB: 54394236461
IBAN Žiro računa: HR82 2402006 1818000003, Erste Steiermarkische bank d.d.
info@kastav.hr
tajnica@kastav.hr
financije@kastav.hr
komunalno@kastav.hr

+385(0) 51 / 691-452

Kontakt – odnosi s javnošću:
andrea.bralic@kastav.hr
051/691-016
098/366-951

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ

Krešimir Vidović, dipl.oec.
051/688-206
kresimir.vidovic@kastav.hr

ODSJEK UREDA GRADONAČELNIKA

VODITELJICA ODSJEKA I. UREDA GRADONAČELNIKA

Neva Andonov Lipovac, mag.oec.
051/688-210
neva.andonov@kastav.hr

VIŠA SAVJETNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Andrea Bralić, dipl.oec.
051/691-016
098/366-951
andrea.bralic@kastav.hr

TAJNICA

Sandra Srdoč
051/688-201
sandra.srdoc@kastav.hr

REFERENTICA II. ZA POSLOVE PISARNICE

Romina Lučić, bacc.oec.
051/688-209
romina.lucic@kastav.hr

REFERENTICA II. ZA POSLOVE PISARNICE

ZAMJENA: Larisa Franić
051/688-209
romina.lucic@kastav.hr

REFERENTICA II. ZA POSLOVE PISARNICE

Iva Blečić
051/691-452
iva.blecic@kastav.hr

ODSJEK ZA RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

VODITELJICA ODSJEKA II. ZA RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Martina Voštić, mag.oec.
051/688-204
martina.vostic@kastav.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. – ZA IZRADU I PRAĆENJE PROJEKATA

Renato Stanković, mag.art
051/688-942
renato.stankovic@kastav.hr

REFERENT I. ZA JAVNU NABAVU I POSLOVE DIGITALIZACIJE

Darko Trbović
051/688-215
renato.stankovic@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA I. PRAVNE POSLOVE

Marina Benvin, mag.iur.
051/688-226
marina.benvin@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA II. ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Elda Gržinić, dipl.oec.
051/688-218
elda.grzinic@kastav.hr

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA I BILANCIRANJA

Helga Rubeša, oec.
051/688-217
helga.rubesa@kastav.hr

STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATU PRORAČUNSKIH PRIHODA

Tatjana Širola, oec.
051/688-216
tatjana.sirola@kastav.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dalibor Babić, dipl.ing.građ.
051/688-212
dalibor.babic@kastav.hr

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.
051/688-214
cvetka.scepanovic@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA I. ZA PRAVNE POSLOVE

Ana Milošević, dipl.iur.
051/688-205
ana.milosevic@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA II. ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Natali Superina, mag.iur.
051/688-207
natali.superina@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA II. ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Lorena Končurat, mag.iur.
051/688-208
lorena.koncurat@kastav.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

VODITELJICA ODSJEKA II. ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
051/561-930
goranka.alicajic@kastav.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA II. ZA KOMUNALNI SUSTAV I GRADNJU

Patricia Meandžija, mag.ing.aedif.
051/561-930
patricia.meandzija@kastav.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA KOMUNALNI SUSTAV I GRADNJU

Ivan Surina, dipl.ing.građ.
051/688-222
ivan.surina@kastav.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM

Mandino Vujnović, mag.oec.
051/688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

REFERENT I. – KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNI REDAR

Bernard Rigler
051/688-221
091/6197876
bernard.rigler@kastav.hr

ODJELJAK TEHNIČKIH POSLOVA

VODITELJ ODJELJKA TEHNIČKIH POSLOVA

Dalibor Gušić
dalibor.gusic@kastav.hr

DOMAR

Daniel Beni
daniel.beni@kastav.hr

DOMAR

Goran Cetina
goran.cetina@kastav.hr

SLUŽBENIK ZA NEPRAVILNOSTI

Krešimir Vidović, dipl.oec.
051/688-206
kresimir.vidovic@kastav.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Marina Benvin, mag.iur.
051/688-226
marina.benvin@kastav.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Marina Benvin, mag.iur.
051/688-226
marina.benvin@kastav.hr

Dokumenti

Skip to content