Spomenička renta

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag.oec.
688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

Sažetak

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu u korist proračuna Grada, prema rješenju.

Obveznici spomeničke rente su fizičke i pravne osobe, koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline Grada.

Obveznici su dužni do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Od 01. siječnja 2005. godine do 30.04.2019. godine visina spomeničke rente iznosila je 3,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Od 01. svibnja 2019. godine, visina spomeničke rente iznosi 1,00 kunu mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Obveznik može izvršiti uvid u zaduženja te zaprimljene uplate putem poveznice https://kastav.otvorenigrad.hr/ i odabirom kartice naziva „Financijske kartice“.

VAŽNA NAPOMENA: Po izvršenoj prijavi, podaci će obvezniku biti dostupni nakon 24 sata.  

Za detaljne informacije pogledati povezane dokumente.

Povezani dokumenti

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017, 90/2018)

Odluka o visini spomeničke rente („Službene novine PGŽ“ br. 42/04, „Službene novine Grada Kastva“ br. 4/19)

Rješenje Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, o utvrđenoj Kulturno-povijesnoj cjelini naselja Kastav, KLASA: UP/I-612-08/06-06/0134, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006.

Skip to content