Radna zona Žegoti

Radna zona Žegoti K1 površine 29,91 ha određena je kao građevinsko područje izvan naselja za gospodarsko – poslovne namjene.

Zona je namijenjena gospodarskim djelatnostima orijentiranima na čistu proizvodnju, uslužne i trgovačke sadržaje te skladišnim, servisnim i obrtničkim pogonima.

Područje zone smješteno je u blizini povijesne jezgre grada Kastva uz postojeću županijsku prometnicu Kastav- Viškovo te oko 18 km od graničnog prijelaza sa Slovenijom te 4-5 km udaljena od pristupa autocestama A7 Rupa – Rijeka – Križišće, A6 Rijeka – Zagreb i A8 Istarski Y.

Ukupna površina zone – 29,91 ha

Dopuštene aktivnosti – namjena zemljišta – mješovita (površine javnih namjena i površine drugih namjena)

Dopušteni koeficijent izgradnje – 50 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti – 200 %

Broj aktivnih subjekata u zoni – 23

Ukupni broj zaposlenih u njima – procjena 220

Popunjenost raspoložive površine zone – < 66%

Službene obavijesti

Skip to content