Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Programi pomoći potrebitim građanima proširuju se i osuvremenjuju prateći trendove na području grada i potreba ljudi. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka vodi se stalna skrb o najugroženijim stanovnicima i njihovim obiteljima.

Korisnikom nekog oblika pomoći iz Odluke o socijalnoj skrbi postaje se ukoliko je pojedinac korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb, ili pak zadovoljava socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebne ili ostale uvjete.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj na području Grada Kastva imaju pravo na:

 • Pomoć za troškove javnog prijevoza
 • Pomoć za podmirenje troškova stanarine
 • Jednokratnu pomoć
 • Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
 • Sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola
 • Pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 • Oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća
 • Oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije
 • Pomoć za podmirenje troškova električne energije
 • Pomoć u prehrani
 • Oslobađanje od plaćanja troškova pričuve
 • Pomoć u troškovima nabavke udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva i njezine izmjene i dopune:

Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

II. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

III. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

Ispravak – III. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Kastva

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Grad Kastav već niz godina djeluje na zdravstvenoj preventivi kroz sufinanciranje specijalističkih pregleda za građane. Zainteresirani se mogu se javiti u Upravu Grada te će uz predočenje osobne iskaznice dobiti potvrdu za željeni pregled.

Navodimo specijalističke preglede koji se mogu koristiti uz subvenciju:

Preventivni pregledi – poliklinika Ivaniš

1. preventivni kardiološki pregled,
2. urološki specijalistički pregled,
3. specijalistički pregled Color doplerom arterija i vena nogu,
4. ultrazvuk srca sa Color doplerom ili
5. testiranje srca biciklergometrijom.
6. neurološki specijalistički pregled

– Ukupna cijena preventivnog kardiološkog, urološkog specijalističkog pregleda ili specijalističkog pregleda Color doplerom arterija i vena nogu iznosi 230,00 kuna, subvencija Grada Kastva iznosi 130,00 kuna, a učešće građana/ki u cijeni pregleda iznosi 100,00 kuna.

– Cijena pregleda ultrazvuka srca sa Color doplerom i testiranje srca biciklergometrijom iznosi 280,00 kn, subvencija Grada Kastva iznosi 130,00 kn te učešće građana/ki u cijeni pregleda iznosi 150,00 kn.

Preventivni ginekološki sistematski pregledi u Ordinacijama Salamon

Ginekološki sistematski pregled uključuje: ginekološki pregled, pregled dojki, ginekološki vaginalni ultrazvuk i PAPA test.

– Ukupna cijena Ginekološkog sistematskog pregleda iznosi 520 kuna, subvencija Grada Kastva iznosi 320 kuna te učešće građanki u cijeni pregleda iznosi 200 kuna.

Preventivni pregled madeža

U suradnji s Nastavnim Zavodom za javno zdravstvo PGŽ nekoliko puta tijekom godine provode se besplatni dermatološki pregledi madeža za građane Grada Kastva.

Skip to content