Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Programi pomoći potrebitim građanima proširuju se i osuvremenjuju prateći trendove na području grada i potreba ljudi. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka vodi se stalna skrb o najugroženijim stanovnicima i njihovim obiteljima.

Korisnikom nekog oblika pomoći iz Odluke o socijalnoj skrbi postaje se ukoliko je pojedinac korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb, ili pak zadovoljava socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebne ili ostale uvjete.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj na području Grada Kastva imaju:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja
 • pravo na mjesečnu novčanu naknadu
 • pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 • pravo na oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća
 • pravo na pomoć za uslugu prehrane u pučkoj kuhinji
 • pravo na besplatnu prehranu dojenčadi
 • pravo na naknadu troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
 • pravo na naknadu troškova produženog boravka za učenike osnovnih škola
 • pravo na naknadu troškova marende za učenike osnovnih škola
 • pravo na naknadu troškova nabavke udžbenika, školskog pribora i pomagala za učenike osnovnih i srednjih škola
 • pravo na naknadu troškova javnog prijevoza
 • pravo na naknadu pogrebnih troškova
 • pravo na jednokratnu naknadu
 • ostali oblici pomoći

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Grad Kastav već niz godina djeluje na zdravstvenoj preventivi kroz sufinanciranje specijalističkih pregleda za građane. Zainteresirani se mogu se javiti u Upravu Grada te će uz predočenje osobne iskaznice dobiti potvrdu za željeni pregled.

Navodimo specijalističke preglede koji se mogu koristiti uz subvenciju:

Preventivni pregledi – poliklinika Ivaniš

1. preventivni kardiološki pregled,
2. urološki specijalistički pregled,
3. specijalistički pregled Color doplerom arterija i vena nogu,
4. ultrazvuk srca sa Color doplerom ili
5. testiranje srca biciklergometrijom.
6. neurološki specijalistički pregled

– Ukupna cijena preventivnog kardiološkog, urološkog specijalističkog pregleda ili specijalističkog pregleda Color doplerom arterija i vena nogu iznosi 230,00 kuna, subvencija Grada Kastva iznosi 130,00 kuna, a učešće građana/ki u cijeni pregleda iznosi 100,00 kuna.

– Cijena pregleda ultrazvuka srca sa Color doplerom i testiranje srca biciklergometrijom iznosi 280,00 kn, subvencija Grada Kastva iznosi 130,00 kn te učešće građana/ki u cijeni pregleda iznosi 150,00 kn.

Preventivni ginekološki sistematski pregledi u Ordinacijama Salamon

Ginekološki sistematski pregled uključuje: ginekološki pregled, pregled dojki, ginekološki vaginalni ultrazvuk i PAPA test.

– Ukupna cijena Ginekološkog sistematskog pregleda iznosi 520 kuna, subvencija Grada Kastva iznosi 320 kuna te učešće građanki u cijeni pregleda iznosi 200 kuna.

Preventivni pregled madeža

U suradnji s Nastavnim Zavodom za javno zdravstvo PGŽ nekoliko puta tijekom godine provode se besplatni dermatološki pregledi madeža za građane Grada Kastva.

Skip to content