Radna tijela Gradskog vijeća

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva

Mandatna komisija
Ime i prezime Pozicija
Stanko VučetićPredsjednik
Marko BrašnićZamjenik predsjednika
Irena Kukurin BarićČlanica
Irena ŠarlijaČlanica
Davor JurčićČlan
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime Pozicija
Arsen JardasPredsjednik
Marin RančićZamjenik predsjednika
Marijo RubešaČlan
Ana SaršonČlanica
Željko RolihČlan
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Ime i prezime Pozicija
Dalibor ĆikovićPredsjednk
Vjekoslav RubešaČlan
Nataša JurišaČlanica
Sven SušanjČlan
Klara CarČlanica

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Skip to content