Radna tijela Gradskog vijeća

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva

Mandatna komisija
Ime i prezime Pozicija
Stanko VučetićPredsjednik
Marko BrašnićZamjenik predsjednika
Irena Kukurin BarićČlanica
Irena ŠarlijaČlanica
Davor JurčićČlan
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime Pozicija
Arsen JardasPredsjednik
Marin RančićZamjenik predsjednika
Marijo RubešaČlan
Ana SaršonČlanica
Željko RolihČlan
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Ime i prezime Pozicija
Dalibor ĆikovićPredsjednk
Vjekoslav RubešaČlan
Nataša JurišaČlanica
Sven SušanjČlan
Klara CarČlanica
Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju
Ime i prezime Pozicija
Ana SaršonPredsjednica
Dario PešutPotpredsjednik
Josip JardasČlan
Mirella MladinČlanica
Jasna TijanČlanica
Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača
Ime i prezime Pozicija
Andrej GherlizaPredsjednik
Senka Ribarić PilepićPotpredsjednica
Arsen JardasČlan
Gordan SrdočČlan
Robert ŠpiljakČlan
Odbor za kulturu i tehničku kulturu
Ime i prezime Pozicija
Tajana DukićPredsjednica
Sidonija ŠkofićPotpredsjednica
Damjan GrbacČlan
Ivana RubešaČlanica
Manda MatićČlanica
Odbor za sport i tjelesnu kulturu
Ime i prezime Pozicija
Miran LipovščakPredsjednica
Bojan MarčićPotpredsjednica
Tina LukendaČlanica
Domagoj BadanjakČlanica
Andrea VežaČlanica
Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
Ime i prezime Pozicija
Lea MarotPredsjednica
Ivana CetinaPredsjednica
Monika Vučetić JuretićČlanica
Ana BukovacČlanica
Maja Širola PeanČlanica
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi
Ime i prezime Pozicija
Leon KunišekPredsjednik
Danijel JurčićPotpredsjenik
Agneza GrgurinaČlanica
Olivera ZdravičČlanica
Eda JardasČlanica
Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ime i prezime Pozicija
Borna BuzarinovPredsjednica
Jurica NekićPotpredsjenik
Robert JelovicaČlan
Andrej GherlizaČlan
Tina BrnčićČlanica

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Skip to content