Kućni ljubimci

Gradskom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Kastva. (“Službene novine Primorsko-goranske županije 31/18.) propisuju se uvjeti i način držanja pasa, mačaka i ostalih životinja, kao i način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, radi zaštite ljudi i životinja s kojima dolaze u dodir.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode; veterinarska inspekcija i komunalno redar u okvirima svojih ovlasti.

Psa se smije izvoditi na javnu površinu ako je označen mikročipom, na povodcu
i pod nadzorom posjednika.

Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na dječjim i sportskim igralištima,
dvorištima škola i dječjih vrtića, gradskim parkovima i cvjetnjacima, na grobljima, te
na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske
sigurnosti i zdravlja ljudi.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni
ljubimac onečisti javnu površinu.

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, zajedničkim prostorijama zgrada i
dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i
dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od onečišćenja koje napravi
kućni ljubimac zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade Odlukom o kućnom redu.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u
obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o
vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja te uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina

Grad Kastav je poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja te uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla povjerio Veterinarskoj stanici Rijeka d.o.o.

Kontakt:
Stube Marka Remsa 1, 51 000 Rijeka,
051/320-263
telefax: 051/320-139

Sklonište za životinje
Banovina 1/D ,
51323 Lič
051/227-807

Skip to content