Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva. Članovi su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Kastva, u dobi od petnaest (15) do dvadeset i devet (29) godina života.

Članovi Savjeta mladih u mandatnom razdoblju 2017. — 2020. godine.
Ime i prezime Pozicija
Patricia MeandžijaPredsjednica
Vanesa MeandžijaZamjenica predsjednice
Luka BeračPodpredsjednik
Žana JurčićZamjenica podpredsjednika
Alan RolcČlan
Dajan DelićZamjenik člana
Marlan DubrovićČlan
Borna BuzarinovZamjenik člana
Marta DespotovićČlan
Andrija DespotovićZamjenik člana
Sven SušanjČlan
Nora ReinićZamjenica člana
Klara CarČlan
Paola CarZamjenica člana
Skip to content