7. studenoga 2022. | planovi u izradi

Izrada III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav  i zaštitu okoliša Grada Kastva obavještava o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3.

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 objavljena je u Službenim novinama Grada Kastva” broj 12/22 od 25. listopada 2022. godine i nalazi se u prilogu.

 

Skip to content