12. veljače 2024. | planovi u izradi

Javna rasprava o prijedlogu V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva

V ID PPUG KASTVA_karta 1a-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 1b-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 2a-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 2b-1-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 2b-2-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 3a-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 3b-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 3c-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 3d-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 4A-1-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 4A-2-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 4B-1-HTRS.pdf
V ID PPUG KASTVA_karta 4B-2-HTRS.pdf

V_ID_PPUG Kastva_Obrazlo§enje.pdf
V_ID_PPUG Kastva_Odredbe.pdf
V_ID_PPUG Kastva_Sa§etak.pdf

Prijedlog V ID PPUG Kastva za javnu raspravu.zip

Skip to content