20. listopada 2017. | Javna nabava

Natječaj za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva

Grad Kastav objavio je natječaj za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 23.11.2017.g.

U nastavku su podaci kopirani sa Elektroničkog oglasnika javne nabave

Naručitelj: GRAD KASTAV

je objavio “Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga”
za postupak: K1/16,
broj objave: 2017/S 01K-0021360.

Skip to content