17. listopada 2022. | planovi u izradi

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav  i zaštitu okoliša Grada Kastva obavještava o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3  („Službene no­vine Primorsko-goranske županije“ broj 22/15 i “Službene novine Grada Kastva” broj 5/22).

Skip to content