19. studenoga 2019. | planovi u izradi

Objava javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja kastav N1-A – UPU 1

Temeljem odredbi članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša objavljuje informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1  koja započinje dana 26. studenog  2019. godine, a završava 04. prosinca 2019. godine.

Skip to content