26. studenoga 2021. | planovi u izradi

Obavijest i Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva obavještava o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva („Službene no-vine Primorsko-goranske županije“ broj 21/03, 14/ 06, 13/10, 21/11, 16/13, 36/13, 18/15, 05/17 pročišćeni tekst i 21/18 i SN Grada Kastva 6/19.

Skip to content