16. listopada 2020. | Natječaji | Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalni sustav i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje komunalni sustav i zaštitu okoliša

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalni sustav i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i gradnju. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 113/20 od 16. listopada 2020. godine.

Skip to content