31. srpnja 2020. | Natječaji | Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove u Upravnom odjelu za financije i razvoj

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica za imovinsko pravne i upravne poslove u Upravnom odjelu za financije i razvoj. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 89/2020 od 31. srpnja 2020. godine.

Skip to content