29. travnja 2019. | Natječaji | Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. – Domar

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. – Domar

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Skip to content