30. listopada 2020. | Natječaji | Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. – Domar 2. u Upravnom odjelu za financije i razvoj

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. – Domar 2., nepuno radno vrijeme, u Upravnom odjelu za financije i razvoj. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 119/20 od 30. listopada 2020. godine.

Skip to content