31. srpnja 2020. | Natječaji | Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Temeljem odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Gradonačelnik Grada Kastva raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 89/2020 od 31. srpnja 2020. godine

Skip to content