22. veljače 2021. | Natječaji | Zakup i prodaja imovine

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva

Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Grada Kastva, u zgradi nalazećoj na k.č. 4322,  upisana u zk.ul. 4788,  k.o. 324574, Kastav, na adresi Trg Svete Lucije 4, Kastav, površine 14 m2, za uredsku namjenu.

Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od mjesečno utvrđene početne cijene na žiro račun Grada Kastva kod Erste&Steiermarkische bank d.d. koji glasi HR82 2402006 1818000003, model HR68, poziv na broj 7242-OIB. Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

Skip to content