14. travnja 2022. | Natječaji | Zakup i prodaja imovine

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva

Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Grada Kastva, u zgradi nalazećoj na k.č.4385/3, u naravi poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade ( opće ) površine 3030 m2,  upisana u zk.ul. 5214,  k.o. 324574, Kastav, na adresi Stražnica 3, Kastav, površine 49,50 m2, za ugostiteljsku djelatnost.

Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od mjesečno utvrđene početne cijene na žiro račun Grada Kastva kod Erste Steiermarkische bank d.d. koji glasi HR82 2402006 1818000003, model HR68, poziv na broj 7242-OIB. Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu

Skip to content