10. veljače 2021. | Natječaji | Zakup i prodaja imovine

Javni natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu Grada Kastva – Stražnica 2, Kastav

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Kastva kod Erste Steiermarkische bank d.d. koji glasi HR82 2402006 1818000003, model HR68, poziv na broj 7242-OIB. Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

Skip to content