11. travnja 2022. | planovi u izradi

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3

Sukladno članku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3.

Skip to content