15. siječnja 2020. | planovi u izradi

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1

Sukladno članku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu

IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1.

Službene objave

Skip to content