Pretraga Službenih novina

Impressum:

Izdavač: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav

Uredništvo: Gradonačelnik Matej Mostarac, glavni urednik; Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član uredništva; Referent I. – Tajnik, član uredništva

NaslovGrupePoveznicadoc_categories_hfilter
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina VI – broj 1Godina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisijeGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 1997-1 i dr. k.o. Kastav u vlasništvu Grada KastvaGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture na k.č.br. 4601 i dr. k.o.KastavGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kastva koji su predmet kupoprodajeGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama kč br 7982 16 i 7982 17Godina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 3610 i k.č.br. 3639 k.o. KastavGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole i izgradnju građevine društvene namjene – područna škola Osnovne škole Milan Brozović KastavGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o financiranju programa predškoleGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o izmjenama Društvenog ugovora KOMUNALNOG DRUŠTVA KASTAV – VIŠKOVO društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnostiGodina 6. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2024. godinaPreuzmigodina-6-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2024-godina
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu zaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 13Godina 5. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Izvješće o izvršenju Programa građenjaGodina 5. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Izvješće o izvršenju Programa održavanjaGodina 5. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
ZaključakGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovamaGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
VI. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikaGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnikaGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 708, zk.ul. 4782, k.o. KastavGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 653215, zk.ul. 2819, k.o. KastavGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na dijelu dosadašnje k.č.br. 8420-11 zk.ul.br. 4033, k.o. Kastav i ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 7830-7 zk.ul.br. 2819, k.o. KastavGodina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 12Godina 5. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 11Godina 5. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst)Godina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kastva (pročišćeni tekst)Godina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada KastvaGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada KastvaGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Proračun Grada Kastva za 2024. godinu i projekcija 2025. i 2026. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada KastvaGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o raspolaganju nekretninama i pokretninama Grada KastvaGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o zamjeni nekretnina k.č.br. 6661, 6662, 6654 i dr., k.k. KastavGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanjuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada kastva u 2023. godiniGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2024. godinuGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Kolektivni ugovor za radnike u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor, KastavGodina 5. broj 11, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 10Godina 5. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada KastvaGodina 5. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2023. godiniGodina 5. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada KastvaGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V. – broj 9Godina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbiGodina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. g.Godina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
V. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada KastvaGodina 5. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA – Godina V – broj 8.Godina 5. broj 8Preuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
II. IZMJENE I DOPUNE Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada KastvaGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovamaGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
IV. izmjene i dopune proracuna grada Kastva za 2023 godinuGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbiGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabiGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka II. Izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada KastvaGodina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti – KOMUNALNOG DRUŠTVA KASTAV – VIŠKOVO d.o.o.Godina 5. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 7Godina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
1. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10Godina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
2. Urbanistički plan uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
3. Odluka o davanju na korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada KastvaGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č.br. 767, zk.ul.br. 2819, k.o. KastavGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
5. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Kastva i fizičke osobe (k.č.br. 7804-27 i dr., k.o. Kastav)Godina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
6. Odluka o prodaji nekretnina k.č.br. 7804-55 i dijela k.č.br. 7804-166 k.o. KastavGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
7. Odluku o kupnji nekretnine k.č.br. 8126-6 i dr., zk.ul.br. 2108, k.o. KastavGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
8. Odluku o prodaji nekretnine k.č.br. 8068-3 k.o. KastavGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
9. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kastva u 2023. godiniGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
10. Odluka o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada KastvaGodina 5. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
1. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Vladimir NazorGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2022. godinuGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
3. III. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
4. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
5. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č.br. 5389, zk.ul.br. 2819, k.o. KastavGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
7. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanjuGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu III. izmjena i dopuna Urbanističkog planaGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
sn-br6-kastav-pdfGodina 5. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA – Godina V.Godina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o dodjeli Priznanja Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o dodjeli Priznanja Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobiGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okolišaGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vladimir NazorGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluku o financiranju programa predškoleGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
IZVJEŠĆE GRADA KASTVA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINUGodina 5. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V. – broj 4Godina 5. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
PROGRAM de minimis POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2023. GODINIGodina 5. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 3Godina 5. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama Odluke o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projektaGodina 5. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjeni odluke o kupnji nekretnina k.č.br. 3283-1 i k.č.Br. 3283-2 k.o. KastavGodina 5. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 2Godina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveGodina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 32831 i k.č.br. 32832 k.o. KastavGodina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projektaGodina 5. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
sluzbene-novine-grada-kastva-godina-v-broj-1-pdfPreuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada KastvaGodina 5. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2023. godiniGodina 5. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina V – broj 1.Godina 5. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2023. godinaPreuzmigodina-5-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2023-godina
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada KastvaGodina 4. broj 15, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-15 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Službene novine Grada Kastva broj 14 – 2022Godina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta zajedničke izgradnje komunalne infrastrukture i modelaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada KastvaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projektaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o socijalnoj skrbiGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o porezima Grada KastvaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta zajedničke izgradnje komunalne infrastrukture i modelaGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br.7804-244, k.o. KastavGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 8166-7, k.č.br. 8166-8, k.č.br. 8166-6 i k.č.br. 8231-5, k.o. KastavGodina 4. broj 14, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-14 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina IV – broj 13.Godina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije RijekaGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Proračun Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada KastvaGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2022. godiniGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2023. godinuGodina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina IV – broj 12.Godina 4. broj 12, Godina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-12 godina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina 4. broj 12, Godina 4. broj 13, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-12 godina-4-broj-13 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada KastvaGodina 4. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina 4. broj 12, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina IV. – broj 10Godina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada KastvaGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o nerazvrstanim cestamaGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada KastvaGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabiGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godineGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3103, 3105, 3106, 3107, zk.ul. 1142, k.o. KastavGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na V. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada KastvaGodina 4. – broj 11, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV – broj 10. Petak, 29. srpnja 2022.Preuzmi
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 7804-65 i drugihGodina 4. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljištaGodina 4. broj 10, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU 1)Godina 4. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Program de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2022. godiniGodina 4. broj 9, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 8. Srijeda, 29. lipnja 2022. godineGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godineGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)Godina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 8012/2, k.o. KastavGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra – k.č.br. 7982-4, k.o. KastavGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju suglasnosti na pokretanje postupka cijepanja k.č. br. 5260, zk.ul. 2819, k.o. KastavGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra – k.č.br. 7830-8 i 7830-11, k.o. KastavGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljištaGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezamaGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o gradenju i postavljanju jednostavnih i drugih građevina na površini javne namjene i zemljištu u vlasništvuGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikaGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Etički kodeks nositelja političkih duznosti u Gradu KastvuGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada KastvaGodina 4. broj 8, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 7. Utorak, 14. lipnja 2022. godineGodina 4. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2022. godiniGodina 4. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
5-ocitovanje-na-cjenik-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada-za-korisnike-kategorije-kucanstvo-pdfPreuzmi
Očitovanje na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvoGodina 4. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvoGodina 4. broj 7, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 6. Ponedjeljak, 23. svibnja 2022. godineGodina 4. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada KastvaGodina 4. broj 6, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 5. Petak, 29. travnja 2022. godineGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i o prestanku Turističke zajednice Grada KastvaGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom reduGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do CrekvineGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3468, zk.ul. 4766, k.o. KastavGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č. br. 4742, zk.ul. 2819, k.o. Kastav odnosno na novoformiranoj k.č. br. 4742/1, k.o. KastavGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikaGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnikaGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora “KASPI”Godina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobiGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturuGodina 4. broj 5, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
19-odluka-o-razrjesenju-i-izboru-clana-odbora-za-sport-i-tjelesnu-kulturu-pdfPreuzmi
Godina IV. – broj 4. Srijeda, 30. ožujka 2022. godineGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Javnog priznanja Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Javnog priznanja Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o dodjeli Javnog priznanja Grada Kastva za 2022. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada KastvaGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinuGodina 4. broj 4, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada KastvaGodina 4. broj 4Preuzmigodina-4-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 3. Petak, 25. veljače 2022. godineGodina 4. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada KastvaGodina 4. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 5812, k.o. KastavGodina 4. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 3820/1, k.o. KastavGodina 4. broj 3, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 2. Ponedjeljak, 14. veljače 2022. godineGodina 4. broj 2, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina 4. broj 2, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina IV. – broj 1. Petak, 28. siječnja 2022. godineGodina 4. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
1. Plan prijma u službu u upravna tijela grada kastva u 2022. godiniGodina 4. broj 1, Službene novine grada Kastva – 2022. godinaPreuzmigodina-4-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2022-godina
Godina III. – broj 11. Srijeda, 22. prosinca 2021. godineGodina III. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
1. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda GKGodina III. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2022. godinuGodina III. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja KastavGodina III. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Godina III. – broj 10. Srijeda, 1. prosinca 2021. godineGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
1. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
2. Odluka o financiranju programa predškoleGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3. Plan mreže dječjih vrtića na području grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3. Plan mreže dječjih vrtića na području grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
4. II. izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
6. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
7. Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
9. Proračun Grada Kastva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
12. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
13. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
14. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
16. Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 6657, k.č.br. 6658, k.č.br. 66591 i k.č.br. 66595, k.o. KastavGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2021. godiniGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
18. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Kastva za razdoblje od 2022. do 2025. g.Godina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2022. godinuGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
20. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
22. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2021. godiniGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina III. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Godina III broj 9 petak, 29. listopada 2021. godineGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
1. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
2. Prostorni plan uređenja Grada KastvaGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3. Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a, (UPU 1)Godina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
4. Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5. Urbanistički plan uređenja grobljaGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
6. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada KastvaGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbuGodina III. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (JOINT SECAP)Godina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u RijeciGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada KastvaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada KastvaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za kulturu i tehničku kulturuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za sport i tjelesnu kulturuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanjuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobiGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okolišaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoup. i međunarod. suradnjGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošačaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 7, Četvrtak, 15. srpnja 2021. godineGodina III. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Ispravak Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada KastvaGodina III. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
1 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
2 Izvještaj o izvršenju proračuna grada Kastva za 2020. godinu-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3 Odluka o raspodjeli rezultata grada Kastva za 2020. godinu-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5 Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
7 Odluku o određivanju naknada članova Gradskog vijeća Grada Kastva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada KastvaGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezamaGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)Godina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 6, Petak, 29. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 6Preuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 5, Petak, 18. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada KastvaGodina III. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 4, Srijeda, 09. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru potpredsjednika gradskog vijecaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada KastvaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanjaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Mandatne komisijeGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 3, Petak 12. ožujka 2021. godineGodina III. Broj 3Preuzmigodina-iii-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 2, Ponedjeljak 8. ožujka 2021. godineGodina III. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina III. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina III. – broj 1. Srijeda, 20. siječnja 2021. godineGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2021. godiniGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 12. Ponedjeljak, 30. studenoga 2020. godineGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID – 19Godina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do CrekvineGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 11. Petak, 13. studenoga 2020. godineGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županijeGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine TravnikGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 10. Petak, 30. listopada 2020. godineGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020 godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnostiGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr.Godina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. KastavGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 9. Petak, 09. listopada 2020. godineGodina II. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
III. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 8. Četvrtak, 03. rujna 2020. godineGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine TravnikGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad KastavGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naseljGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljimaGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada KastvaGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godineGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 7. Četvrtak, 23. srpanj 2020. godineGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
PROGRAM de minimis POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2020. GODINIGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA KASTVA U 2020. GODINIGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 6. Petak, 29. svibnja 2020. godineGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju KastavGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka u 2020. godiniGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovamaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djeloGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za počasnog građaninaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Dodjela javnog priznanja posmrtno fizičkoj osobiGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 5. Ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine – ISPRAVAKGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 5. Ponedjeljak, 27. travnja 2020. godineGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o pristupanju Grada Kastva Sporazumu gradonačelnika za klimu i energijuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Statuta Grada KastvaGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 4. Petak, 17. travnja 2020. godineGodina II. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine ViškovoGodina II. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 3. Ponedjeljak, 06. travnja 2020. godineGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada KastvaGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinuGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 2. Četvrtak, 27. veljače 2020. godineGodina II. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 1. Petak, 31. siječnja 2020. godineGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 74563 k.o. KastavGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta na području grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabiGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izboru potpredsjednice odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 9., četvrtak 12. prosinca 2019. godineGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o komunalnom reduGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnogGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 8., srijeda 20. studenog 2019. godineGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redaraGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 7., petak 20. rujna 2019. godineGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbuGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
VII. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada KastvaGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godineGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 688017 i dr.Godina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 6., srijeda 28. kolovoza. 2019. godineGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada KastvaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podatakaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Ispravak III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 5., petak 05. srpnja 2019. godineGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-KlesarijaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
III. izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o kupnji nekretnina k.č. 66492, k.č. 66799 i k.č. 667910, sve u k.o. Kastav_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o kupnji nekretnine k.č. 63113 k.o. Kastav_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela grada kastvaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune poslovnika gradskog vijeća Grada Kastva_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Ugovor o izradi III. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 4., petak 26. travnja 2019. godineGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanogGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog planaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog planaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2018. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program de minimis potporaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o visini spomeničke renteGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o zamjeni nekretnina u k.o. Kastav Grad Kastav – Vargon d.o.o.Godina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o kupnji nekretnine dio k.č. 38104 k.o. KastavGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora kulturu i tehničku kulturuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djeloGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2019. godiniGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 3., Petak 29. ožujka 2019. godineGodina I. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenjaGodina I. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 2.Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građ. područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-BaniGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada KastvaGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Prodaja k.č. 80731 i k.č. 80732 k.o. KastavGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izmjenama Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora TrinajstićiGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I – broj 1., Petak, 1. veljače 2019. godineGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o financiranju programa obvezne predškoleGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještajGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Grada KastvaGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na djelomično ukidanje javnog dobra k.č. 74562 k.o. KastavGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Skip to content