Pretraga Službenih novina

Impressum:

Izdavač: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav

Uredništvo: Gradonačelnik Matej Mostarac, glavni urednik; Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član uredništva; Referent I. – Tajnik, član uredništva

NaslovGrupePoveznicadoc_categories_hfilter
Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (JOINT SECAP)Godina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u RijeciGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada KastvaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada KastvaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za kulturu i tehničku kulturuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za sport i tjelesnu kulturuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanjuGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobiGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okolišaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoup. i međunarod. suradnjGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošačaGodina III. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 7, Četvrtak, 15. srpnja 2021. godineGodina III. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Ispravak Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada KastvaGodina III. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
1 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
2 Izvještaj o izvršenju proračuna grada Kastva za 2020. godinu-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
3 Odluka o raspodjeli rezultata grada Kastva za 2020. godinu-pdfGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
5 Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
7 Odluku o određivanju naknada članova Gradskog vijeća Grada Kastva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada KastvaGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezamaGodina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)Godina III. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 6, Petak, 29. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 6Preuzmigodina-iii-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 5, Petak, 18. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada KastvaGodina III. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 4, Srijeda, 09. lipnja 2021. godineGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru potpredsjednika gradskog vijecaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada KastvaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanjaGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Odluka o izboru Mandatne komisijeGodina III. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 3, Petak 12. ožujka 2021. godineGodina III. Broj 3Preuzmigodina-iii-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Godina III. – broj 2, Ponedjeljak 8. ožujka 2021. godineGodina III. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina III. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-iii-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina III. – broj 1. Srijeda, 20. siječnja 2021. godineGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada KastvaGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2021. godiniGodina III. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2021. godinaPreuzmigodina-3-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2021-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 12. Ponedjeljak, 30. studenoga 2020. godineGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID – 19Godina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinuGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do CrekvineGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 11. Petak, 13. studenoga 2020. godineGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županijeGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine TravnikGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 10. Petak, 30. listopada 2020. godineGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020 godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnostiGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr.Godina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. KastavGodina II. Broj 10, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-10 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 9. Petak, 09. listopada 2020. godineGodina II. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
III. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 8. Četvrtak, 03. rujna 2020. godineGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine TravnikGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad KastavGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naseljGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljimaGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada KastvaGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godineGodina II. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 7. Četvrtak, 23. srpanj 2020. godineGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
PROGRAM de minimis POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2020. GODINIGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA KASTVA U 2020. GODINIGodina II. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 6. Petak, 29. svibnja 2020. godineGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju KastavGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka u 2020. godiniGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovamaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada KastvaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinuGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djeloGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za počasnog građaninaGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Dodjela javnog priznanja posmrtno fizičkoj osobiGodina II. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 5. Ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine – ISPRAVAKGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5 - ispravak, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5-ispravak sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 5. Ponedjeljak, 27. travnja 2020. godineGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2019. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o pristupanju Grada Kastva Sporazumu gradonačelnika za klimu i energijuGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
II. Izmjene i dopune Statuta Grada KastvaGodina II. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 4. Petak, 17. travnja 2020. godineGodina II. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine ViškovoGodina II. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 3. Ponedjeljak, 06. travnja 2020. godineGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada KastvaGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinuGodina II. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 2. Četvrtak, 27. veljače 2020. godineGodina II. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina II. – broj 1. Petak, 31. siječnja 2020. godineGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 74563 k.o. KastavGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta na području grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabiGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Odluka o izboru potpredsjednice odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2020. godiniGodina II. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 9., četvrtak 12. prosinca 2019. godineGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o komunalnom reduGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnogGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2020. godinuGodina I. Broj 9, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-9 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 8., srijeda 20. studenog 2019. godineGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor KastavGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinuGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redaraGodina I. Broj 8, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-8 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 7., petak 20. rujna 2019. godineGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbuGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
VII. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada KastvaGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godineGodina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 688017 i dr.Godina I. Broj 7, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-7 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 6., srijeda 28. kolovoza. 2019. godineGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada KastvaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podatakaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Ispravak III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina I. Broj 6, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-6 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 5., petak 05. srpnja 2019. godineGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-KlesarijaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
III. izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi na području Grada KastvaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o kupnji nekretnina k.č. 66492, k.č. 66799 i k.č. 667910, sve u k.o. Kastav_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o kupnji nekretnine k.č. 63113 k.o. Kastav_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela grada kastvaGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnostGodina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune poslovnika gradskog vijeća Grada Kastva_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Ugovor o izradi III. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1_0Godina I. Broj 5, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-5 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 4., petak 26. travnja 2019. godineGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanogGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog planaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog planaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2018. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Program de minimis potporaGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o visini spomeničke renteGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o zamjeni nekretnina u k.o. Kastav Grad Kastav – Vargon d.o.o.Godina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o kupnji nekretnine dio k.č. 38104 k.o. KastavGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora kulturu i tehničku kulturuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2019. godinuGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djeloGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 2019. godiniGodina I. Broj 4, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-4 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 3., Petak 29. ožujka 2019. godineGodina I. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izvješće Grada Kastva o provedbi Plana gospodarenjaGodina I. Broj 3, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-3 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. – broj 2.Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građ. područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-BaniGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3Godina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada KastvaGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Prodaja k.č. 80731 i k.č. 80732 k.o. KastavGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izmjenama Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora TrinajstićiGodina I. Broj 2, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-2 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I – broj 1., Petak, 1. veljače 2019. godineGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o financiranju programa obvezne predškoleGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1Godina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještajGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Grada KastvaGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na djelomično ukidanje javnog dobra k.č. 74562 k.o. KastavGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
Skip to content