Sadržaj je uz dozvolu preuzet sa stranica
JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

HR-51000 Rijeka, Splitska 2/II, p.p 283, OIB 08444936466
tel.: ++ 385 51 351 772
fax.: ++ 385 51 212 436

zavod@pgz.hr
www.zavod.pgz.hr

Registar prostornih planova sadrži pregled svih važećih planova i planova u izradi, za područje Grada Kastva.

Uz svaki naziv plana napravljen je link na tekst Odluke objavljene u Službenim ili Narodnom novinama.

Doneseni planovi iz kategorija:

Prostorni plan uređenja grada (PPUG),
Urbanistički planovi uređenja (UPU) — (obrađen je samo dio planova),
imaju i linkove i na cjeloviti sadržaj plana (tekstualni i grafički dio plana).

Njegovim pokretanjem učitava se aktivni sadržaj cjelokupnog dokumenta koji daje mogućnost brzog odabira tražene karte ili dijela teksta.

Karte su izrađene skeniranjem originala iz arhive Zavoda. Za UPU se izrađuju pdf-ovi grafičkog dijela plana i to samo za planove koji su arhivirani u Zavodu, dok se tekstualni dio plana “povlači” iz objave u Službenim novinama. Od 04.12. 2008. godine pdf zapisi su i elektronički potpisani, pa korisnici sa sigurnošću znaju da posjeduju originalni i neizmijenjeni digitalni dokument.

Skip to content