Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja „Preda“

Nositelj: Grad Kastav

Razdoblje provedbe projekta:1.12.2022. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekt: 1.700.181,74 EUR / 12.810.019,35 kn

Udio bespovratnih sredstava: 1.087.899,02 EUR / 8.196.775,19 kn

Opis projekta

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa konkuretnost i kohezija, putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“. Za isti je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Svrha i opravdanost projekta očituje se u prenamjeni neiskorištene zgrade „Preda“ koja se obnavlja za dugoročnu namjenu s ciljem preseljenja uprave Grada Kastva, odnosno povećanja kapaciteta i funkcionalnosti u odnosu na postojeću upravnu zgradu.

Riječ je o obnovi brownfield lokacije bivšeg industrijskog postrojenja koja će se prenamijeniti u društveno korisnu infrastrukturu te time doprinijeti revitalizaciji napuštenih resursa. Obnova napuštenog kompleksa usmjerena je na cjelokupno stanovništvo Grada Kastva zbog pristupačnosti objektu, sigurnosti same infrastrukture te osnaženih mjera energetske učinkovitosti. Projekt je usmjeren na osobe s invaliditetom te osobe smanjenih mogućnosti kretanja, zatim na poduzetnike zbog pružanja mogućnosti korištenja poslovnih prostora unutar objekta, na organizacije civilnog društva otvaranjem multifunkcionalne dvorane te djelatnike gradske uprave sa sigurnijim uvjetima za rad. Dakle, projekt ima pozitivan utjecaj na gospodarstvo putem osnaživanja poduzetničke aktivnosti i aktivnosti organizacija civilnog društva te zadovoljava potrebe za dostupnim, sigurnim i većim prostornim kapacitetima za funkcioniranje rada gradske uprave.

Revitalizacijom ovog prostora riješit će se nesigurnost, neadekvatnost, nedovoljni prostorni kapacitet i loša pristupačnost postojeće upravne zgrade Grada Kastva, kao i dotrajalost bivšeg industrijskog postrojenja. Trenutačna zgrada uprave, prema turističkoj strategiji Grada Kastva, postati će jedinstvena kulturna cijelina u sklopu starogradske jezgre.

Kontakt za više informacija

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, Kastav
Telefon: 051 688 204
info@kastav.hr

Skip to content