Prilagodba klimatskim uvjetima I

Nositelj: Grad Kastav

Razdoblje provedbe projekta: do 28. kolovoza 2025

Ukupna vrijednost projekt: 247.755,66 EUR

Visina sufinanciranja: 80%

Opis projekta

Izvor financiranja projektne aktivnosti je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok za realizaciju je 28. svibnja 2025. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 247.755,66 EUR s PDV-om a Gradu Kastvu je temeljem odluke odobreno 198.204,53 EUR što čini 80% procijenjenih, opravdanih i prihvatljivih troškova. S obzirom da klimatske promjene predstavljaju izazov za sve aspekte okoliša i društva, a iste se u velikoj mjeri i događaju, u Akcijskom planu energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Kastva krenulo se sa strateškim pristupom procesu prilagodbe klimatskim promjenama kroz razne navedene mjere i aktivnosti. Jedan od projekata koji je podržan predmetnim dokumentom je i ovaj, koji se prijavljuje na raspisani Javni poziv, a sastoji se od nekoliko elemenata poput uspostavljanja zelene infrastrukture na područjima toplinskih područja kako bi se ublažio njihov učinak, zatim pošumljavanje površina s autohtonim vrstama drveća, ali i povećanje otpornosti sektora na klimatske promjene u vidupostavljanja točaka s pitkom vodom na čestim rutama.

Konkretno, projekt se sastoji od nekoliko projektnih aktivnosti kao što su postavanje špina na monterskim i građevinskim radovima na ukupno dvanaest lokacija, postavljanje drvoreda u ulici 111. brigade, Spinčićevoj ulici i ulici 128. brigade te krajobrazno uređenje površine Žegoti.

Uređenje parka Žegoti u potpunosti je završeno 30. rujna 2023. godine u koje je uloženo sveukupno 70.620,14 eura. Za postavljanje špina izdvojiti će se 64.699,83 eura + PDV, a do sada je realizirano 77% radova. Špine su postavljene na lokacijama „Miserkino“, „Na Brdeh“, „Ćikovići“, „Dolnji Turki“, „Spotska zona“, „Park Rešetari“, „Žegoti“, „Tijanovo“ i „Rubeši“. Provedena je nabava za postavljanje drvoreda, koja iznosi 74.985,55 EUR + PDV, međutim čekaju se povoljniji vremenski uvjeti za izvođenje potrebnih radova, odnosno sadnju stabala.

Istražite još projekata

Skip to content