Povežimo se baštinom

Nositelj: Grad Rijeka

Partneri: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, ,Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Turistička zajednica grada Rijeke

Vrijednost: 76.328.201,95

Iznos EU sufinanciranja: 36.369.926,74 kn

Trajanje projekta: 1. prosinca 2018. – 31. prosinca 2022.

Opis projekta

Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti.

Prema Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine problem, tj. potreba za ulaganjem u kulturnu infrastrukturu je velika kao i za stvaranjem novih oblika kulturne ponude. Iako su objekti od značajne kulturne vrijednosti, ulaganje u održavanje pojedinačnih kulturnih dobra je bilo nedostatno.

Transformacija nedovoljno iskorištenih lokaliteta kulturne baštine u prostore s novim namjenama učinit će cijeli prostor Urbane aglomeracije Rijeka atraktivnijim građanima, posjetiteljima i poduzetnicima. Time će doprinijeti i povećanju zapošljavanja i prihoda uz planirano unapređenje kulturne baštine i njenih infrastrukturnih dijelova.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude.
Projekt predviđa integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajedničku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Stoga, infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će, prije svega, namijenjena oživljavanju interesa lokalne i šire populacije, uz povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam. Također, projekt ima značajan obrazovni karakter za djecu u osnovnim i srednjim školama s obzirom na školske programe iz povijesti i književnosti.

Provedba navedenih komponenti rezultirat će stvaranjem novih kulturno-turističkih proizvoda baziranih na fizičkoj infrastrukturi kulturno-povijesne baštine te ostalim sadržajima koji će povezati fizičke sadržaje uspostavljene kroz projekt, ali i druge ostale točke unutar Urbane aglomeracije Rijeka koje se baziraju na kulturnoj baštini.

U budućnosti se planiraju uključiti i drugi sadržaji kulturno-povijesne baštine budući da je osnovna interpretacijska poruka projekta „Povežimo se baštinom“ prezentacija bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta Urbane aglomeracije Rijeka.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Izgrađeni ili revitalizirani objekti će kreirati mogućnost jačeg turističkog, gospodarskog i regionalnog razvoja temeljenog na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Projektne aktivnosti Grada Kastva:

– Rekonstrukcija i prenamjena lokaliteta Crekvina

Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ

– Rekonstrukcija Trga Lokvina

Trg Lokvina će biti obnovljen i predstavljen javnosti kao mjesto prezentacije kulturne baštine.

Kontakt za više informacija

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu
Korzo 16, Rijeka
Telefon: 051 209 555
psb@rijeka.hr

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, Kastav
Telefon: 051 688 201
info@kastav.hr

Vezane objave

Skip to content