Nastavak sanacije srednjovjekovnog bedema u Kastvu

Nositelj: Grad Kastav

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2024. – prosinac 2024.

Ukupna vrijednost projekt: 23.625,00 EUR

Visina sufinanciranja: 85%

Opis projekta

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je Gradu Kastvu 20.000,00 EUR za nastavak uređenja gradskog bedema.

Predviđena sredstva namijenjena su za izradu projektne dokumentacije za sanaciju Jugoistočne kule, a uključuju fotogrametrijsko 3D snimanje, izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja, izradu konzervatorskog elaborata, izradu projekta uklanjanja susjednog objekta prema Gradskoj loži, izradu idejnog rješenja konzervacije i prezentacije, izradu idejnog projekta te izradu glavnog projekta s troškovnikom.

Prema urbanističko-konzervatorskoj studiji gradskih zidina Kastva, vrijeme gradnje Jugoistočne kule procijenjeno je temeljem glagoljskog natpisa s godinom 1509., čime je ona vjerojatno i prva kula koja je bila izgrađena u novim gradskim zidinama Kastva, kada je bilo odlučeno da se obrambenim zidom okruži cijelo gradsko naselje, a ne samo gradska crkva.

Izradom ove dokumentacije steći će se nužni preduvjeti za sanaciju Jugoistočne kule, čime će se značajno popraviti njeno stanje, ali i cjelokupna vizura Kastva, s obzirom na njenu istaknutu poziciju na prilazu u staru gradsku jezgru.

Istražite još projekata

Skip to content