„Kastav Smart Start“ KK.03.1.2.20.0001

Nositelj: Grad Kastav

Vrijednost: 3.581.143,58 kn

Iznos EU sufinanciranja: 3.043.971,93 kn

Trajanje projekta: 24 mjeseci (potpis ugovora prosinac 2020.)

Opis projekta

Projekt „Kastav Smart Start“ je projekt čijom se provedbom nastoji ostvariti pružanje mogućnosti kako novoosnovanim, tako i postojećim MSP-ovima da svoje potencijale i ideje lakše realiziraju u okviru novopokrenutog start-up inkubatora kuće na adresi Milana Marjanovića 1 u Gradu Kastvu, odnosno ostvariti utjecaj na razvoj poduzetničke kulture te stvoriti poticajno okruženje za samozapošljavanje i podizanje radnih kompetencija za zapošljavanje.

Na temelju navedenog, kao GLAVNI CILJ Projekta može se odrediti stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama, u Gradu Kastvu koji će se ostvariti provođenjem aktivnosti stručne i savjetodavne podrške poduzećima uz raniju aktivnost unaprjeđenja infrastrukture u okviru koje bi se takve usluge pružale.

Kao dvije najvažnije projektne aktivnosti mogu se izdvojiti:

  • Aktivnosti rekonstrukcije kuće na adresi Milana Marjanovića u Kastvu – Kroz radne prostore koji bi u njoj bio dostupni, planira se potaknuti razmjena znanja i vještina u staroj jezgri Grada Kastva, čime bi zgrada dobila dodanu vrijednost.
  • Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga MSP-ovima

CILJNE SKUPINE Projekta činit će mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi) koji će u okviru start-up inkubatora dobivati podršku poslovanju u vidu stručnih i savjetodavnih usluga. Isti su većinski identificirani kao subjekti aktivni u djelatnostima (1) IT-a, (2) tehničko-tehnološkim područjima te (3) biotehnologiji. Također, očekuje se kako će savjetodavne i stručne usluge inkubatora koristiti i poduzeća aktivna u djelatnostima uredskog karaktera koja će, uz korištenje radnog prostora istog objekta temeljenog na coworking konceptu, pristupiti i aktivnostima inkubatora u svrhu jačanja vlastitih znanja i kompetencija. Edukacija i savjetovanje bit će dostupna i za fizičke osobe koje se žele odvažiti na poduzetnički pothvat. Očekuje se kako će Projekt izravno pridonijeti poboljšanju situacije navedenih ciljnih skupina na način da će kroz omogućavanje usvajanja specifičnih znanja kroz različite programe usavršavanja te povezivanjem s potencijalnim poslovnim kontaktima, pridonijeti razvoju profesionalnih kompetencija MSP-ova i na taj im način pružiti prilike za uspjeh na njihovom ciljnom tržištu.

Ciljevi projekta

Projektom „Kastav Smart Start“ riješit će se problemi sadržani u:

(1) nepostojanju infrastrukture u okviru koje bi se trenutno pružale stručne i savjetodavne usluge MSP-ovima te

(2) nepostojanju sličnog vida potpore poduzetničkom poslovanju na području Grada Kastva uopće.

Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama, a ciljne skupine činit će mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi) koji će u okviru start-up inkubatora dobivati podršku poslovanju u vidu stručnih i savjetodavnih usluga.

Kontakt za više informacija

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, Kastav
Telefon: 051 688 201

kresimir.vidovic@kastav.hr

Više o projektu

RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

https://strukturnifondovi.hr/

Vezane objave

Nema rezultata pretrage
Skip to content