„Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“

Lokacija: Objekti Vladimir Nazor i Kastafske sardelice

Vrijednost: 868.518,14 kn

85% sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

15% sufinancirano sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske

Status: U TIJEKU

Opis projekta

Korisnik Grad Kastav je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u siječnju 2022. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta Nastavka unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja pod nazivom „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 868.518,14 kn od čega se 85% sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Produljeni rad vrtića započeo je s provedbom u travnju 2021. godine i trajati će do rujna 2023. godine te će se odvijati u dvije odgojno-obrazovne skupine – jednoj jasličkoj skupini u objektu Kastafske sardelice te jednoj vrtičkoj skupini u objektu Vladimir Nazor.

Projekt je namijenjen djeci čiji roditelji rade u smjenama ili imaju potrebu za produženim radnim vremenom vrtića. Uvođenje produljenog rada vrtića do 19:00, odnosno od 11. travnja 2022. do 20:00 sati, doprinijeti će unapređenju usluga DV Vladimir Nazor s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe vrtićkog odgoja.

Projektom će se zaposliti dva odgojitelja, psiholog, pedagog/administrator i dvije spremačice te će se jačati kapaciteti trenutnog i novozaposlenog osoblja vrtića kroz njihovo sudjelovanje na radionicama i edukacijama za jačanje stručnih kompentencija. Osim zapošljavanja i stručnog usavršavanja predviđeno je opremanje dječjeg igrališta u objektu Vladimir Nazor.

Skip to content