Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinu

Povezane Objave

Službene obavijesti

Skip to content