Službene obavijesti

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2016. godinu

11.03.2016

Temeljem odredaba Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva ("Službene novine" Primorsko goranske županije broj 7/99. – pročišćeni tekst, 12/99. i 9/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva od dana 09. ožujka 2016. godine, objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE  PRIJEDLOGA za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2016. godinu.

Program ukupnog razvoja Grada Kastva 2016.-2020.

10.03.2016

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja.

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

Stranice