Službene obavijesti

Poziv za dodjelu „poklon bona prvašićima“

21.08.2014

Temeljem Zaključka Gradonačelnika (Klasa:  022-05/14-03/01, Ur. broj: 2170-05-01/1-14-220, od 13 . kolovoza 2014.), objavljuje se:

Poziv za dodjelu „poklon bona prvašićima“

Pozivaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola izvan područja Grada Kastva u školskoj godini 2014/2015.,  a imaju prebivalište na području Grada Kastva,  da radi ostvarivanja prava na dodjelu „poklon bona prvašićićma“  dostave slijedeću dokumentaciju:

Izabrani Predsjednik i Zamjenica predsjednika Vijeća Savjeta mladih Grada Kastva

11.08.2014

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Kastva,  koja  se održala dana 06. kolovoza 2014. godine s početkom u 17.00 h u prostorijama Gradske vijećnice Grada Kastva, izabrani su predsjednik i zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Kastva.

Većinom glasova  za PREDSJEDNIKA  izabran je Stanko Vučetić.

Većinom glasova  za ZAMJENICU PREDSJEDNIKA  izabrana je Patricia Meandžija.

Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama

22.07.2014

Grad Kastav u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Kastva u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Kastva. 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalištu na području Kastva i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj.

Odluka o Izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva

18.07.2014

Temeljem članka 44. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09 i 13/13) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 11/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donosi ODLUKU O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KASTVA

Stranice