Opće informacije

Učenici potpisali ugovore o stipendiranju

27.10.2015

U utorak, 27. listopada 2015. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Kastva održano je svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika i učenica srednjih škola. Ugovori su potpisani s 15 kastavskih srednjoškolaca i srednjoškolki, a uručili su ih gradonačelnik Ivica Lukanović i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Neva Andonov.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČENIČKE STIPENDIJE GRADA KASTVA

22.10.2015

Na natječaj za dodjelu stipendija Grada Kastva objavljen 28. kolovoza 2015.g., prijavilo se 40 kandidata, učenika srednjih škola. Zaključkom Gradonačelnika Grada Kastva (KLASA: 022-05/15-03/02, URBROJ: 2170-05-02/9-15-364 od 22. listopada 2015.g.) dodjeljuje se 14 stipendija slijedećim učenicima srednjih škola:

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici

16.10.2015

 Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 49/12), Odluke o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Staroj Sušici (Klasa: 022-04/15-01/21; Urbroj: 2170/1-01-01/6-15-16 od 1. lipnja 2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup svih raspoloživih poslovnih prostora u Staroj Sušici (Broj: 1385/15 od 25. rujna 2015. godine), Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici 

Imaš li poslovnu ideju s društvenim učinkom?

15.10.2015

Objavljuje se javni poziv za prijavu "Najbolja ideja društvenog poduzetništva" s ciljem izbora sedam najboljih ideja društvenog poduzetništva na cijelom projektnom području slovensko-hrvatskog pograničja koje će oživjeti u stvarnosti.

NAJAVA JAVNE RASPRAVE

14.10.2015

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/15-02/44, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13 od 21. rujna 2015. godine objavljuje početak JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje „Grad“, aglomeracija Rijeka 

Započeli upisi Sveučilišta za 3. dob

14.10.2015

Započeli su upisi u jesenji ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob. Za osobe starije od 55 godina nude se dva programa: tečaj grafike te ciklus predavanja o istraživanju lijekova i vanjskih utjecaja na ljudsko zdravlje. Sve informacije moguće je dobiti na tel. 584 – 861 (od 9 do 16 sati); e-mail: 3dob@uniri.hr, kao i na službenoj stranici.

Stranice