Novosti

Grad Kastav pristupio Sporazumu o otpisu duga socijalno ugroženim građanima

13.02.2015

U sjedištu Primorsko-goranske županije potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, župan Zlatko Komadina te načelnici i gradonačelnici s područja Primorsko-goranske županije potpisali su Sporazum o otpisu duga socijalno ugroženim građanima. U ime grada Kastva Sporazum je potpisao Gradonačelnik Ivica Lukanović.

Predprijave za Stručni studij za izobrazbu trenera u Rijeci

3.02.2015

Zajednica sportova PGŽ i Riječki sportski savez u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započeli su pripreme radi otvaranja novog ciklusa dislociranog izvanrednog Stručnog studija za izobrazbu trenera u Rijeci u akademskoj godini 2015./16. godini.

Zbog mogućnosti lakšeg definiranja uvjeta studiranja, a poglavito troškova koje bi Zajednica sportova PGŽ i Riječki sportski savez trebali preuzeti u smislu pripreme i organizacije Studija u Rijeci potrebni su im podaci o broju potencijalnih pristupnika iz PGŽ-a kao i podaci o željenim sportskim usmjerenjima.

Izmjena i dopuna N1-a UPU1 i UPU10 N1-3

23.01.2015

Grad Kastav, Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da se pristupilo izradi:

Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/11, 34/13)

Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/11)

Stranice