Mjesni odbor Rešetari

Članovi Vijeća MO:
- Mirela Smojver, predsjednica
- Borna Buzarinov, član
- Danijel Domitrović, član
- Paola Car, članica
- Ive Andrijević, član

Adresa: Zakona kastafskega 3, Kastav.

e-mail: mo.resetari@kastav.hr

mobitel: 091/2220793

facebook profil: Mjesni odbor Rešetari

Mjesnom odboru Kastav pripadaju slijedeće ulice:
111. Brigade Zng, 128. Brigade Hv, Brozovo, Dolčina, Draga, Frlani, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicun, Poljana, Put Rešetaron, Put Srdočen, Rešetari, Štivar, Tijanovo, Tuhtani, Vladimira Čerine